O proporcji

Dziś krótko. Kwestia dotyczy proporcji i będę do niej powracać, ale w innym kontekście – dopasowywaniu proporcji stroju do typu sylwetki i wzrostu. W tym momencie chciałabym skupić się na czymś innym,  na proporcji miedzy pompą a wielkością osoby, która ją nosi.

proporcje-pop

Na wyżej zamieszczonym obrazku pompa insulinowa w obu przypadkach ma taka samą wielkość. Jak widać proporcje sprzyjają pani wyższej i tęższej, ponieważ przy jej sylwetce pompa wygląda na mniejszą. Przy sylwetce szczupłej staje się natomiast bardziej widoczna. Czyli Panie o większych gabarytach- „good for you” 🙂